RevCAD Journal of Geodesy and Cadastre
ISSN 2068-5203
ISSN-L 2068-519X
Volumes » RevCAD 2 / 2002

SUMMARY

 

Gh. Nistor, Cr. Onu, C.O. Andrei, C. Chirila - Determinarea coeficientilor de refractie atmosferica folositi la calculul cotelor punctelor de triangulatie prin nivelment trigonometric geodezic
 
V. Moca, A. Popia, O. Radu, L. Fronea , C. Chirila - Realizarea sistemului de evidenta tehnica si de specialitate a cadastrului viticol
 
I. Padure, M. Palamariu - Încadrarea unui punct simultan cu verificarea a trei puncte determinate GPS
 
M. Ortelecan, M. Puscas - Consideratii privind realizarea retelei de ridicare a obiectivelor cadastrale, în conditii la limita, a punctelor retelei de sprijin
 
I. Ienciu, L. Oprea - Verificarea a trei puncte GPS prin masuratori topografice
 
N. Dima, O. Herbei, I. Veres - Transpunerea punctelor de pe o suprafata sferica pe plan cu deformari areolare minime si cu respectarea conditiei de conformitate
 
I. Ienciu, L. Oprea - Influienta câmpului electromagnetic asupra statiilor totale
 
I.Padure, M. Palamariu - Studiul propagarii erorilor în poligonatia de legatura dintre doua puncte încadrate GPS în intravilan
 
 N. Dima, O. Herbei, H. Bendea, I. Veres - Sisteme electronice de citire a cercurilor gradate utilizate în constructia de aparatura modern  
 
N. Dima, O. Herbei, H. Bendea, I. Veres - Testarea expeditiva a sistemelor compensatoare de tip pendular utilizate la teodolite si nivele
 
 I.Padure,M. Palamariu - Compensarea riguroasa a poligonatiei de legatura dintre doua puncte încadrate GPS în intravilan
 
I. Padure - Consideratii privind schematizarea cadastrelor de specialitate în scopul compunerii omogene a cadastrului general al României
 
A. Mancia - Evaluatorul si evaluarea prin metoda parcelarii
 
E. N. Marinescu, M. G. Zoana - Procedura intabularii actelor translative de proprietate privind bunurile imobile
 
 Gh. Novac - Propuneri pentru o noua definire a parcelei si corpului de proprietate în cadastru

"1 Decembrie 1918" University of Alba Iulia
11- 3, Nicolae Iorga street, 510009, ALBA IULIA, ROMANIA
Phone: +40.258811512 / 179, +40.258811412 / 179
Fax: +40.258812630