Burger menu icon
Sigla uab

RevCAD Journal of Geodesy and Cadastre

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

 
RevCAD Journal of Geodesy and Cadastre

SUMMARY

 

 N. Bos, I. Pădure - Probleme actuale ale cadastrului din România (Cadastrul românesc, încotro?)
 
I. Spiroiu - Transformări de coordonate de actualitate în activitatea geodezică – topografică si de cadastru din tara noastră
 
D. Ghitău, M. Gavrilescu, D. Dumitrascu - Reteaua natională GPS – etapa 2003
 

 Gh. Nistor - Algoritm de calcul riguros al vectorului deformatiilor orizontale ale constructiilor folosind măsurători conditionate

 
N. Dima, O. Herbei, I. Veres, H. Bendea - Consideratii cu privire la utilizarea si aplicarea proiectiei Mercator
 
I. Spiroiu - Metode actuale de determinare a ondulatiilor geoidului
 
A. Baciu, C. Grecea, A. C. Bălă - Influenta erorii de Multipath asupra preciziei de pozitionare a unui punct folosind sistemul de pozitionare satelitar
 
M. Trinca, S. Bunea, D. Alexandru, O. Raileanu -Aportul ICGFC la realizarea proiectului international EuroGlobalMap
 
V. Nacu - Geodezia la limita dintre geostiinte
 
M. Bădut - A perspective over the location – based applications/services LBS/LBA
 
N. Bos, M. Puscas - Principii cartografice moderne utilizate la rezolvarea problemelor de proprietate forestieră
 
Gh. Tămâioagă, M. Chiritoiu - Sistemul Informatic Cadastral element de bază în Sistemul Informatic Urban
 
N. Dima, O. Herbei, I. Veres, L. Filip - Compensarea riguroasă a drumuirilor sprijinite pe două puncte
 
M. Palamariu, M. Puscas - Puncte de vedere privind utilizarea tehnologiei GPS
 
I. Pădure, D. Retegan - Un punct de vedere privind succesiunea lucrărilor de introducere a cadastrului imobiliar si a retelelor edilitare
 
 I. Pădure - Cu privire la Cartea minieră
 
 M. Dîrja, M. Ortelecan, V. Budiu, I. Păcurar, M. Jurian, J. Deak - Diferite metode de evaluare a terenurilor ce vor fi scoase temporar sau definitiv din circuitul agricol
 
 F. Petrescu - Probleme actuale în documentatia digitală a monumentelor
 
N. Manda - Topograph – Aplicatie sub AutoCAD 2000 pentru cadastru si topografie inginerească
 
I. Vorovencii - Fuzionarea de imagini – o modalitate eficientă si sigură de crestere a preciziei interpretării datelor satelitare
 
 M. Bădut - Geo – referentierea datelor grafice digitale
 
 I. Pădure - Un GIS arheologic ipotetic
 
 N. Zestas, M. Vassilakopoulos, A. Styliadis - A Memory Based Method for Indexing Points in CAD/GIS Applications
 
 M. Bădut - An interconnected approach of GIS, PDMS and NMS projects and applications for outspread enterprises
 
G. Proca, M. Proca - Consideratii privind programarea lucrărilor topografice ingineresti pentru o structură metalică industrială
 
 N. Turcanu, I. Albu - Analiza factorilor de influentă asupra valorii de piată a imobilului locativ tipizat
 
G. Proca, M. Proca - Consideratii privind lucrări de topografie inginerească la lucrări de reabilitare a drumurilor
 
N. Dima, O. Herbei, I. Veres, K. Fissgus - Stabilirea practică a parametrilor de prognoză a scufundării terenului sub influenta exploatărilor subterane prin metoda Knothe
 
I. Ienciu, L. Oprea - Calculul volumelor depozitelor de nisip de pe malul Râului Mures
 
D. Popa - Studiu privind deformatiile terenului de fundare
 
 I. Vorovencii – Cercetări privind posibilitătile de utilizare a imaginilor satelitare în lucrările de amenajarea pădurilor, Teză de doctorat, Universitatea „Transilvania” din Brasov, 2005
 
I. Ienciu – Optimizarea retelelor geodezice utilizate în lucrările de cadastru, Teză de doctorat, Universitatea din Petrosani, 2005
 
 I. Spiroiu – Contributii la elaborarea metodelor de determinare cu rezolutie superioară a ondulatiilor geoidului în retelele geodezice tridimensionale locale, Teză de doctorat, Universitatea de Constructii Bucuresti, 2005