Burger menu icon
Sigla uab

RevCAD Journal of Geodesy and Cadastre

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

 
RevCAD Journal of Geodesy and Cadastre

SUMMARY

 

  N. Boş, I. Pădure - Când începe introducerea cadastrului în România?
 
  P. Dragomir, T. Rus, P. Dumitru - Reteaua natională de statii GPS permanente a României
 
  C. Grecea - Consideratii privind realizarea si măsurarea retelei de control pentru o statie permanentă GPS
 
  G. Bădescu - Necesitatea utilizării statiilor de referintă virtuale în România
 
  A.C. Badea, Gh. Badea - Conceptul de sistem cadastral la nivel international
 
  F. Pais - Sisteme de coordonate si scări de timp utilizate în geodezia cu sateliti
 
 N. Bos - Aspecte ale realizării retelelor geo – topografice
 
N. Dima, O. Herbei, J. Veres - Rezolvarea drumuirilor sprijinite pe trei puncte situate în afara traseului
 
Gh. Nistor, Gh. Andricioaiei - Contribuţii la determinarea şi studiul podarei elipsei erorilor
 
 E. M. Koncsag - Cadastrul minier în conditiile economiei de piată
 
M. Plopeanu, C. Alexandru - Influenţa erorilor determinării parametrilor atmosferici în determinarea indicelui de refracţie (element esenţial în tehnologia mgu/edm)
 
Gh. Nistor, Gh. Andricioaiei - Contribuţii la definirea matematică şi reprezentarea grafică a podarei elipsei erorilor
 
N. Bos, M. Puscas, S. Mănoiu, M. Rusu - Precizia drumuirilor cu staţiile totale
 
G. Bădescu - Utilizarea imaginilor preluate de la sateliţi pentru evaluarea riscului dezastrelor naturale integrate într-un sistem informatic cadastral
 
F. Petrescu, O. Luca, F. Gaman - Programul naţional de implementare a unui sistem informaţional (GIS) în cadastrul imobiliar – edilitar, urbanism şi amenajarea teritoriului
 
G. Bădescu - Măsurătorile cinematice stop and go utilizate în ridicările cadastrale din localităţi
 
 I. Vorovencii, I. Pădure - Analiza componentelor principale în teledetecţia satelitară
 
 Gh. Badea, A.C. Badea - Structurarea standardizată a metadatelor spaţiale digitale
 
 I. Pădure, I. Vorovencii - Membrii finali în imaginile satelitare
 
V. Danciu, T. Rus - Aplicarea testelor statistice postprocesare
 
C. Cosarcă, J. Neuner, C. Didulescu - Utilizarea tehnicilor moderne de măsurare la inventarierea siturilor istorice
 
C. Oana - DGPS – The Technology to Update and Maintain the Geospatial Data Infrastructure
 
M. Sturza, S. Herban, C. Musat - Proiect de sistem informatic pentru transformarea datelor de referinţă din domeniul măsurătorilor terestre
 
S. Herban, C. Musat, M. Sturza - Aplicarea metodei elementelor finite în cazul măsurării şi urmăririi deformaţiilor construcţiilor şi ale terenurilor
 
M. C. Brisan, C. Didulescu - Utilizarea captorilor electronici în măsurători topo – geodezice industriale
 
 C. Musat, M. Sturza, S. Herban - Determinarea ciclică a înclinării construcţiilor înalte prin măsurarea unghiurilor orizontale 
 
G. Bădescu, V.C. Opre, L. Kovacs - The Necesity of Using the Virtual Reference Stations in Romania
 
 M. Ortelecan, M. Dârja - Încadrarea în sistemul Stereo 1970 a unei reţele locale de ridicare realizată în condiţiile localităţii Mogoş, judeţul Alba
 
 M. Ortelecan, A. Ciotlăus, V. Budiu - Utilizarea proiecţiei stereografice locale în lucrările de cadastru imobiliar
 
A.C. Bălă - Tehnologii moderne utilizate la metodele de urmărire a mişcării suprafeţei situată în zonele miniere
 
M. Dârja, V. Budiu, M. Ortelecan, M. Jurian, S. Sztranyiczki, J. Deak - Evaluarea unui teren agricol situat în extravilanul localităţii Muntele Băişorii, comuna Săvădisla, judeţul Cluj
 
M. Palamariu, S. Leahu - Parcelarea terenurilor în vederea construirii de locuinţe sau clădiri cu alte destinaţii
 
M. Palamariu, M. Puscas - Posibilităţi de îmbunătăţire a eficacităţii sistemelor GPS/GLONASS
 
 S. Sztranyiczki - Consideraţii în legătură cu scoaterea terenurilor din circuitul agricol şi întabulările în Cartea Funciară
 
M. Palamariu, M. Puscas - Consecinţe ale aplicării legilor proprietăţii în condiţii tehnice defectuoase
 
 G. F. Kokkinis, G. Topalidis, D. Zissopulos - Linking Knowledge Management and E-Learning: The Issue of Reusability
 
C. Didulescu, M. C. Brisan - Culegerea datelor din teren cu ajutorul staţiei totale folosind un sistem de coduri caracteristice ca alternativă la programele de reprezentare grafică
 
L. Dimen, I. Ienciu - Environmental Management Plan
 
 A. Styliadis, D. Konstantinidis, O. Mouratidis, K. Styliadis - e-Learning GIS with Reusable Objects
 
A. Drăgoi, L. Voiculescu - Precizări privind formele dreptului de proprietate asupra bunurilor mobile şi imobile în România
 
A. Boscan, L. Mocanu, C. Gorea - Reforma funciară ca bază a pieţei funciare în Republica Moldova
 
 G. Mugurel, T. Rădulescu C. M. Rădulescu, A. Traian G.M. Rădulescu - Metode actuale de monitorizarea execuţiei şi urmărirea comportării în timp a structurilor înalte
 
G. Mugurel, T. Rădulescu C. M. Rădulescu, A. Traian G.M. Rădulescu - Propuneri privind cercetări viitoare în domeniul monitorizării structurilor înalte, pe parcursul execuţiei şi a comportării în timp sub acţiunea însoririi neuniforme şi a vântului
 
G. Manea, A. Călin - Caracteristicile fotogrammetriei digitale în raport cu cea analogică şi cu cea analitică
 
P. Rajki - Visual UML a rendszertervezés oktatásban
 
V. Asproth, A. Håkansson, P. Révay - Visualization and simulation of critical situations caused by flooding
 
C. Serediuc - Transformarea Helmert modificată cu 7 parametri
 
 I. Ienciu, L.Oprea, L. Dimen, E. M. Koncsag - Posibilităţi moderne de trasare a construcţiilor
 
O. Giannelou, A. Styliadis, C. Pierrakeas - Evaluating e-Learning & Distance Learning Functionality
 
A. Szepes - Papirtol az e- Learning-ig
 
M. Szepes - Rendszerfejlesztés és oktatása
 
 L. Kovács - Perfecţionarea tehnologiilor geodezice şi topografice utilizate în cadastrul general, Teză de doctorat, Universitatea din Petroşani, 2005