Burger menu icon
Sigla uab

RevCAD Journal of Geodesy and Cadastre

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

 
RevCAD Journal of Geodesy and Cadastre

SUMMARY

 

Gh. Nistor, Cr. Onu, C.O. Andrei, C. Chirila - Determinarea coeficientilor de refractie atmosferica folositi la calculul cotelor punctelor de triangulatie prin nivelment trigonometric geodezic
 
V. Moca, A. Popia, O. Radu, L. Fronea , C. Chirila - Realizarea sistemului de evidenta tehnica si de specialitate a cadastrului viticol
 
I. Padure, M. Palamariu - Încadrarea unui punct simultan cu verificarea a trei puncte determinate GPS
 
M. Ortelecan, M. Puscas - Consideratii privind realizarea retelei de ridicare a obiectivelor cadastrale, în conditii la limita, a punctelor retelei de sprijin
 
I. Ienciu, L. Oprea - Verificarea a trei puncte GPS prin masuratori topografice
 
N. Dima, O. Herbei, I. Veres - Transpunerea punctelor de pe o suprafata sferica pe plan cu deformari areolare minime si cu respectarea conditiei de conformitate
 
I. Ienciu, L. Oprea - Influienta câmpului electromagnetic asupra statiilor totale
 
I.Padure, M. Palamariu - Studiul propagarii erorilor în poligonatia de legatura dintre doua puncte încadrate GPS în intravilan
 
 N. Dima, O. Herbei, H. Bendea, I. Veres - Sisteme electronice de citire a cercurilor gradate utilizate în constructia de aparatura modern  
 
N. Dima, O. Herbei, H. Bendea, I. Veres - Testarea expeditiva a sistemelor compensatoare de tip pendular utilizate la teodolite si nivele
 
 I.Padure,M. Palamariu - Compensarea riguroasa a poligonatiei de legatura dintre doua puncte încadrate GPS în intravilan
 
I. Padure - Consideratii privind schematizarea cadastrelor de specialitate în scopul compunerii omogene a cadastrului general al României
 
A. Mancia - Evaluatorul si evaluarea prin metoda parcelarii
 
E. N. Marinescu, M. G. Zoana - Procedura intabularii actelor translative de proprietate privind bunurile imobile
 
 Gh. Novac - Propuneri pentru o noua definire a parcelei si corpului de proprietate în cadastru